Марка: HiKOKI - Hitachi

Описание: CR13VB, CR13VBY

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-665794
Статус: На склад
Цена: 1.80 лв.с ДДС
Описание: 10.8 V, 1.5 Ah

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: BCL1015
Арт.№:: im-267795
Статус: На склад
Цена: 121.10 лв.с ДДС
Описание: W6V4, W6WA4, W8VB2

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-230615
Статус: На склад
Цена: 12.83 лв.с ДДС
Описание:  26/600 мм, ф 18

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-756154
Статус: На склад
Цена: 19.44 лв.с ДДС
Описание: ф 68 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-682106
Статус: На склад
Цена: 15.93 лв.с ДДС
Описание: 14.4-18.0 V

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: UR18DSAL
Арт.№:: im-695890
Статус: На склад
Цена: 336.57 лв.с ДДС
Описание: G13SD, G12S2, G10ST

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-413061
Статус: На склад
Цена: 1.64 лв.с ДДС
Описание: DV18DMR,DV18DL

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-287235
Статус: На склад
Цена: 45.86 лв.с ДДС
Описание: ф 10.00/ 800/ 750 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-893951
Статус: На склад
Цена: 45.70 лв.с ДДС
Описание: DS14DBL,DS18DBL

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-910454
Статус: На склад
Цена: 77.61 лв.с ДДС
Описание: ф 16.00/ 310/ 250 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-160153
Статус: На склад
Цена: 20.77 лв.с ДДС
Описание: 6001 VV, D6SH, G14DBL, H65SB2, H70SA, C7U2

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: 6001 VV
Арт.№:: im-322323
Статус: На склад
Цена: 9.04 лв.с ДДС
Описание: DV13VSS

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-670247
Статус: На склад
Цена: 58.74 лв.с ДДС
Описание: 6201 VV, G13SN, BM60Y, H65SD2, H90SB, H90SB

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: 6201 VV
Арт.№:: im-659206
Статус: На склад
Цена: 8.84 лв.с ДДС
Описание: DH38MS

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-136558
Статус: На склад
Цена: 82.93 лв.с ДДС
Описание: ф 6.00/ 110/ 50 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-536573
Статус: На склад
Цена: 3.41 лв.с ДДС
Описание: CG18DAL, C12RSH, CC14SF

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-730852
Статус: На склад
Цена: 1.76 лв.с ДДС
Описание: H60MR, H45MRY, H70SD, H60MEY

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-902149
Статус: На склад
Цена: 7.32 лв.с ДДС
Описание: 1500 W, 1500-2100 удара, 20.0 J

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: H60ME
Арт.№:: im-901672
Статус: На склад
Цена: 1600.30 лв.с ДДС
Описание: H60MR,H45MRY,DH40MEY,H41SA

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-111408
Статус: На склад
Цена: 20.51 лв.с ДДС
Описание: G12STX,G13STA,G13SS2

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-507506
Статус: На склад
Цена: 21.31 лв.с ДДС
Описание: C8FSE,C10FSB,C10FCH2,C10FCE2

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-694364
Статус: На склад
Цена: 6.60 лв.с ДДС
Описание: C7SS, C6SS, C7MFA

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-784840
Статус: На склад
Цена: 19.39 лв.с ДДС
Описание: 25см,1/4",1.3мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-389603
Статус: На склад
Цена: 20.63 лв.с ДДС
Описание: 50см,0.325",1.3мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-149205
Статус: На склад
Цена: 27.90 лв.с ДДС
Описание: CG24EAS

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-459819
Статус: На склад
Цена: 11.36 лв.с ДДС
Описание: CG40EAS

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-319759
Статус: На склад
Цена: 112.75 лв.с ДДС
Описание: CG31EBS

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-246244
Статус: На склад
Цена: 7.52 лв.с ДДС
Описание: ф 12.00/1000/ 950 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-770561
Статус: На склад
Цена: 73.87 лв.с ДДС
Описание: CS40SB, CS35SB, CS30SB

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-634004
Статус: На склад
Цена: 210.88 лв.с ДДС
Описание: CG40EAS

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-447942
Статус: На склад
Цена: 9.56 лв.с ДДС
Описание: H60MR, H60MRV, DH50MB

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-289393
Статус: На склад
Цена: 24.95 лв.с ДДС
Описание: P20ST

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-261679
Статус: На склад
Цена: 3.52 лв.с ДДС
Описание: CG47ET

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-562044
Статус: На склад
Цена: 11.36 лв.с ДДС
Описание: G12STX, G13SR4, G12SR4, G10SR4, G13STA, G12STA, G10SS2

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-869254
Статус: На склад
Цена: 19.83 лв.с ДДС
Описание: C6MFA, C7MFA

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-674354
Статус: На склад
Цена: 48.38 лв.с ДДС
Описание: G23SU, G23SR, DH25PB, H45SR, H41SA

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-871126
Статус: На склад
Цена: 1.76 лв.с ДДС
Описание: DH24PF3, DH24PD3, DH22PB

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-552108
Статус: На склад
Цена: 2.84 лв.с ДДС
Описание: DH24PF3, DH24PD3, DH24PC3, DH24PM

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-762629
Статус: На склад
Цена: 66.53 лв.с ДДС
Описание: за WR18DBDL

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-883979
Статус: На склад
Цена: 259.02 лв.с ДДС
Описание: 1100 W, 620 оборота, 2800 удара, 10.0 J

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: DH40MC
Арт.№:: im-566987
Статус: На склад
Цена: 796.86 лв.с ДДС
Описание: 10-24 мм, 10 бр.

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-864021
Статус: На склад
Цена: 56.48 лв.с ДДС
Описание: C12LDH, C12LCH

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-785715
Статус: На склад
Цена: 9.40 лв.с ДДС
Описание: H60MR

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-526843
Статус: На склад
Цена: 83.77 лв.с ДДС
Описание: 2200 W, 6600 оборота

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: G23SWU
Арт.№:: im-236898
Статус: Промоция
Цена: 276.60 лв.с ДДС
Описание: DH45MR, DH40SR, DH40MR

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-496874
Статус: На склад
Цена: 2.84 лв.с ДДС
Описание: 18.0 V, 1.5 Ah, I/0-350, II/0-1400 об., 55 Nm

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: DV18DJL
Арт.№:: im-489431
Статус: На склад при доставчик
Цена: 409.60 лв.с ДДС
Описание: за DH18DMR, DH18DL, DH18DSL

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-349036
Статус: На склад
Цена: 82.93 лв.с ДДС
Описание: DH24DVA, DH36DAL, DH25DAL

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-325200
Статус: На склад
Цена: 33.95 лв.с ДДС
Описание: за H60ME, H60MEY

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-329231
Статус: На склад
Цена: 7.16 лв.с ДДС
Описание: за DH52MEY, DH45MEY, DH52ME, DH45ME, H60ME, H60MEY

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-799241
Статус: На склад
Цена: 270.93 лв.с ДДС
Описание: за WR22SE, WR25SE, WR16SE

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-482563
Статус: На склад
Цена: 46.38 лв.с ДДС
Описание: за DV16V

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-210821
Статус: На склад
Цена: 14.55 лв.с ДДС
Описание: 620 W, 17000 оборота, 82 мм, 0-2.6мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: P20SF
Арт.№:: im-255465
Статус: На склад
Цена: 288.94 лв.с ДДС
Описание: 620 W, 0-3000 об.

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: W6VA4
Арт.№:: im-570328
Статус: На склад
Цена: 304.82 лв.с ДДС
Описание: за DH50MR, DH50MRY, DH52MEY, DH52ME, H60ME, H60MEY

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-672013
Статус: На склад
Цена: 5.56 лв.с ДДС
Описание: за DH30PC2, DH28PD, DH28PC, H25PV

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-590047
Статус: На склад
Цена: 5.56 лв.с ДДС
Описание: DV20VB2, DV18V

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-709878
Статус: На склад
Цена: 25.23 лв.с ДДС
Описание: ф 35.00/ 570/ 450 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-715397
Статус: На склад
Цена: 133.55 лв.с ДДС
Описание: ф 25.00/ 920/ 800 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-779481
Статус: На склад
Цена: 127.58 лв.с ДДС
Описание: за DS14DBL, DS18DBL

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-396303
Статус: На склад
Цена: 214.07 лв.с ДДС
Описание: за NV90HMC, WF4H2, NV75AG, NV90AB2, NV50AP3, NV65AH, NR50AK, NT65MA2, NV65AJ, NV50AG2, NV50AH, NV38AB2

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-284106
Статус: На склад
Цена: 1.76 лв.с ДДС
Описание: за C12LSH, C12RSH, C12RSH2, C8FSHE, C8FSE, CD7SA

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-971514
Статус: На склад
Цена: 11.12 лв.с ДДС
Описание: TCM75EBP, TCM75EAP, CM75EBP, CM75EAP

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-963487
Статус: На склад
Цена: 121.55 лв.с ДДС
Описание: за AW 130

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-780955
Статус: На склад
Цена: 14.19 лв.с ДДС
Описание: WH18DBAL2, WR18DBAL2

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-541826
Статус: На склад
Цена: 296.40 лв.с ДДС
Описание: DH36DBL, DH36DBML, DH36DBQL, DH24PX2, DH26PX2, DH28PX2, DH28PMY2, DH28PCY2, DH28PEC, DH26PC2, DH26PB2, DH26PF, DH26PC, DH26PB, DH28PMY, DH28PX, DH24PG, DH28PCY, DH28PBY, DH36DPA, DH36DPC

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-537590
Статус: На склад
Цена: 4.60 лв.с ДДС
Описание: DH30PC2, H25PV

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-966047
Статус: На склад
Цена: 5.56 лв.с ДДС
Описание: H90SG

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-340373
Статус: На склад
Цена: 28.03 лв.с ДДС
Описание: DH45MR, H45MRY, H45MEY, H45ME

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-259274
Статус: На склад
Цена: 8.40 лв.с ДДС
Описание: D13VL, DV20VD

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-558903
Статус: На склад
Цена: 42.70 лв.с ДДС
Описание: 12 V, 2.5 Ah, 0-2700 об./мин, 0-3200 уд./мин, 110 Nm

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: WH12DA
Арт.№:: im-172352
Статус: На склад
Цена: 520.73 лв.с ДДС
Описание: H41ME, H41MB2, DH40MEY, H45MEY, H45ME

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-795721
Статус: На склад
Цена: 17.19 лв.с ДДС
Описание: DW297, WR22SA, WR22SE

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-106040
Статус: На склад
Цена: 1.76 лв.с ДДС
Описание: DH40MC, DH36DMA

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-942796
Статус: На склад
Цена: 1.52 лв.с ДДС
Описание: H45MRY, H45MR

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: WR36DB-WR
Арт.№:: im-993968
Статус: На склад
Цена: 5.56 лв.с ДДС
Описание: NT32AE2, N3804A5, NV75A5, NT50A5, NV65AH2, NR90AE, NR90AD, NV90AG, NR90AC5

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-120751
Статус: На склад
Цена: 2.84 лв.с ДДС
Описание: C12LSH, DH38SS, DH50MR, DH45MR, DH40SR, DH40MRY, DH40MR, C12RSH, DH40FR, G15VA, G15YF, DH50MRY, CM5SB, DH45MEY, DH40MC

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-521381
Статус: На склад
Цена: 2.56 лв.с ДДС
Описание: UM22VYST, UM16VST2, UM16VST

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-992953
Статус: На склад
Цена: 0.52 лв.с ДДС
Описание: C5YA, C3605DYA, C3605DA, C5MEY, C6MEY, C7ST, C7SS, C6SS, C5YC, C7MFA, C18DBAL, C18DBL, C3606DA

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-197490
Статус: На склад
Цена: 1.76 лв.с ДДС
Описание: SDS-max, 36 V, 8.5 J

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: DH36DMA
Арт.№:: im-213012
Статус: На склад
Цена: 1358.99 лв.с ДДС
Описание: 18 V, 0-2500 хода/мин, 26 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: CJ18DA Basic
Арт.№:: im-194100
Статус: На склад
Цена: 374.67 лв.с ДДС
Описание: AW100

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-247521
Статус: На склад
Цена: 0.28 лв.с ДДС
Описание: WR22SA

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-457558
Статус: На склад
Цена: 188.44 лв.с ДДС
Описание: G12SS, G13SS

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-886428
Статус: На склад
Цена: 1.04 лв.с ДДС
Описание: G13SR3

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-222873
Статус: На склад
Цена: 28.15 лв.с ДДС
Описание: 1.40 kW, 100 bar, 330 l/h

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: AW100
Арт.№:: im-537710
Статус: На склад
Цена: 225.44 лв.с ДДС
Описание:  2.70x 36.0 м, кръгла

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-816434
Статус: На склад
Цена: 10.23 лв.с ДДС
Описание:  3.00x 15.0 м, безшумна

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-915222
Статус: На склад
Цена: 5.90 лв.с ДДС
Описание: DH24PB3,DH24PC3

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-972747
Статус: На склад
Цена: 2.84 лв.с ДДС
Описание: DH24PC3

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-872870
Статус: На склад
Цена: 27.39 лв.с ДДС
Описание: DH40MR,DH40SR,DH40FR

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-198427
Статус: На склад
Цена: 54.58 лв.с ДДС
Описание: WH18DBDL,WR18DBDL,WH14DBDL

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-298774
Статус: На склад
Цена: 55.38 лв.с ДДС
Описание: DH24PF3,DH24PM,DH24PC3

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-925667
Статус: На склад
Цена: 5.24 лв.с ДДС
Описание: DH28PBY, DH24PG, DH26PB, DH26PC

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-882755
Статус: На склад
Цена: 40.50 лв.с ДДС
Описание: D=100x20 мм, M 14, 0.50 мм, за ъглошлайф

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-610976
Статус: На склад
Цена: 12.86 лв.с ДДС
Описание: D= 65x20 мм, M 14, 0.50 мм, за ъглошлайф

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-221225
Статус: На склад
Цена: 10.91 лв.с ДДС
Описание: 30см,3/8",1.3 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-291508
Статус: На склад
Цена: 34.41 лв.с ДДС
Описание: ф 8.00/ 110/ 50 мм

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-869185
Статус: На склад
Цена: 3.89 лв.с ДДС
Описание: NV90AG

Производител: HiKOKI - Hitachi
Марка: HiKOKI - Hitachi
Модел: няма
Арт.№:: im-453333
Статус: На склад
Цена: 76.81 лв.с ДДС
Забележка: Всички цени, спецификации и снимки могат да бъдат променяни без предизвестие. Не носим отговорност за типографски или илюстративни грешки. Всички снимки на продукти са илюстративни. Възможно е разминаване между изображението и реалния артикул, без това да променя основните параметри и характеристики му. Всички цени в сайта са в български лева и с ДДС 20%.